Skip to main content

Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, de volgende condities van toepassing.

  • De Logistieke Service Voorwaarden (LSV) 2014, inclusief arbitrageclausule, zoals (mede door TLN) gedeponeerd ter griffie van de rechtbank Rotterdam op 2 april 2014 onder nummer 28/2014.
  • Voor vervoer binnen Nederland: De Algemene Vervoerscondities 2002(AVC 2002).
  • Voor internationaal vervoer: Het CMR-Verdrag en in aanvulling daarop voornoemde LSV en AVC.
  • Voor expeditie werkzaamheden: Het doen vervoeren en douane- en fiscale dienstverlening van toepassing de Nederlandse Expeditie voorwaarden.
  • Betalingsvoorwaarden: Transport en Logistiek NL alg. betalingsvoorwaarden.
  • Geschillen die niet onder de arbitrageclausule vallen en die voortvloeien uit of samenhangen met (de) tussen partijen gesloten overeenkomst(en) worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam. Nederlands recht is van toepassing.
  • Met betrekking tot bovenstaande voorwaarden is steeds de laatst gedeponeerde versie van toepassing.

 

De voorwaarden kunt u downloaden op onze site of kunnen u kosteloos worden toegestuurd